Mistrovství ČR a Český pohár MTBO ve sprintu

                                Český pohár MTBO na krátké trati

                                    Mistrovství ČR MTBO štafet

                                  10. a 11. října 2009, Šumperk

 

Rozpis závodů:

(rozpis.pdf)

Termín a druh závodu:

Sobota 10. 10. 2009 – Mistrovství ČR MTBO sprint a 16. kolo Českého poháru MTBO sprint

Sobota 10. 10. 2009 – 17. kolo Českého poháru MTBO, krátká trať

Neděle 11. 10. 2009 – Mistrovství ČR MTBO štafety

Pořadatel:

Oddíl OB SK Severka Šumperk z pověření Českého svazu orientačního běhu

Vypsané kategorie a předpokládané časy vítězů:

Viz. Prováděcí předpisy k soutěžím ČSOB v MTBO 2009

Centrum:

Šumperk – louka nad osadou Nové Domky

Příjezd:

Pro příjezd na shromaždiště se držte trasy nakreslené v orientačním plánku na webu závodu. Doporučujeme si dávat pozor při odbočování z hlavní silnice I/11 na Nové domky.

Mapa:

Mapy pro MTBO - Kotel, měřítko 1:5 000, formát A4. Tulinka, měřítko 1:15 000, formát A4. Rapotínská stráň, měřítko 1:10 000.

Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Terén:

Podhorský (místy větší kopce) s hustou sítí komunikací zpevněných, lesních i obtížně sjízdných.

Přihlášky:

Do 6. 10. 2009 automatickým přihlašovacím systémem MTBO. ( https://mtbo-reg.sbk-ob.com/zavody.php) Po tomto termínu za plné startovné dle možností pořadatele. Neregistrovaní závodníci se přihlásí na e-mailové adrese mtbo-sumperk@seznam.cz do 6. 10. 2009. Přihláška e-mailem je platná po potvrzení přijetí. V přihlášce uveďte vedle jména, registračního čísla a kategorie, kterou chcete jet, též číslo svého SI čipu. Pokud závodník čip nevlastní, může mu být za poplatek 40 Kč/den zapůjčen. Požadavek na zapůjčení uveďte prosím v přihlášce. Od nečlenů ČSOB může být vyžadována záloha 700 Kč, vratná po vrácení čipu pořadateli. V případě, že požadujete ubytování, uveďte prosím počet osob.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje pouze ubytování z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v tělocvičně, nocležné 70 Kč/osobu a noc. NENÍ možno uschovat kola přes noc v tělocvičně. Jiné způsoby ubytování pořadatel nezajišťuje.

Není možné spát na shromaždišti ve stanech!!!

Kola je možné ponechat ze soboty na neděli na shromaždišti. Doporučujeme si vzít vlastní zámky. Pořadatel za kola neručí.

Jiné možnosti ubytování

- penzion zLosin (https://zlosin.cz/)

- Hotel Koruna (https://www.hotel-koruna.com/)

- Hotel Sport (https://www.hotelyjirdos.cz)

Startovné:

 

Kategorie

10. 10. - sprint

10. 10. - krátká trať

 

DH14 a P

100 Kč

100 Kč

DH17, DH20

200 Kč

200 Kč

DH21, DH40, H50

280 Kč

280 Kč

     

Štafety

11.10.2009

 

DH17, DH20

600 Kč

 

DH21, DH40, H50

780 Kč

 

Příchozí

300 Kč

 

Registrovaní závodníci přihlášení v řádném termínu mají nárok na 50% slevu. Toto neplatí pro kategorii příchozích. Vklady zasílejte na účet SK Severky Šumperk, číslo účtu 1904881319/0800. Jako variabilní symbol uvádějte 2727XXXX, kde XXXX je číslo oddílu podle adresáře ČSOB. Splatnost vkladů je do data uzávěrky přihlášek. Na prezentaci si prosím vezměte doklad o zaplacení, nebo s přihláškou zašlete elektronické potvrzení bankovního převodu.

Prezentace:

Na shromaždišti v sobotu 10. 10. 7:30 - 8:30 a v neděli 11. 10. 8:00 - 9:30.

Vzdálenosti od shromaždiště:

 

Parkování:

V areálu shromaždiště 0 - 500m

 

Start:

Po oba dny do 1 km

Cíl:

Na shromaždišti

 

Start:

V sobotu pro oba závody intervalový, v neděli pro štafety ve vlnách dle kategorií.

Sobota 10. 10.: 00 = 9:30 – sprint
Sobota 10. 10.: 00 = 13:30 – krátká trať
Neděle 11. 10.: 00 = 10:00 – štafety

Technická kontrola kol:

V souladu s prováděcími pokyny k soutěžím MTBO v roce 2009 budou pořadatelé před startem ve startovním koridoru kontrolovat technický stav kol pouze závodníkům v kategorii příchozích, D14, D17, H14 a H17. Kola závodníků ostatních kategorií musí být osazena plášti o minimální šířce 1,5".

 

Ochranné pomůcky:

Všichni závodníci musí mít funkční ochrannou cyklistickou přilbu a horské kolo v odpovídajícím technickém stavu, jinak nebudou připuštěni na start.

Systém ražení:

Při závodě bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent (podporovány jsou všechny verze čipů).

Protesty:

Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků), spolu s vkladem 200 Kč. Ten bude v případě uznání protestu vrácen.

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodu: Jiří Král
Hlavní rozhodčí: Petr Sedláček
Stavitelé tratí: Jan Medlík

Informace:

Na webové stránce https://mtbo-sumperk.webnode.cz/


 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.